Norden 2016 Pohjola -ohjelma Helsingin kirjamessuilla // på Helsingfors bokmässa

Pohjoismaat ovat tänä vuonna teemana Helsingin kirjamessuilla. Pohjoismainen kulttuuripiste on mukana pohjoismaisella messuosastolla Norden 2016 Pohjola, ja on mukana järjestämässä pohjoismaista ohjelmakokonaisuutta messun lavoilla.

Tapahtumissa korostuvat kirjallisuuden lisäksi ajankohtaiset teemat, kuten maahanmuutto ja yhteiskunnan kehitys. Lavakeskustelujen lisäksi Norden 2016 Pohjola -messuosastolla (6h101) järjestetään myös paljon ohjelmaa.

Pohjoismainen ohjelma kirjamessuilla on yhteistyö jossa ovat mukana myös Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin suurlähetystöt, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Pohjola-Norden.

Ohjelma messujen virallisilla lavoilla

Ohjelma Norden 2016 Pohjola-messuosastolla 6h101


 

Norden 2016 Pohjola på Helsingfors bokmässa

Norden och de nordiska länderna är tema under Helsingfors bokmässa. Kulturkontakt Nord finns med i den nordiska montern Norden 2016 Pohjola (6h101) tillsammans med Norges, Sveriges, Danmarks och Islands ambassader i Helsingfors, Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och Pohjola-Norden. Gruppen har organiserat en nordisk programhelhet på bokmässans scener med ett trettiotal programpunkter.

I programmet syns förutom nordisk litteratur även aktuella teman som migration och samhällsutveckling. På Sociala medier använder vi hahshtag #boknorden
Bland höjdpunkterna kan nämnas att nio av de fjorton nominerade för Nordiska rådets litteraturpris kommer att finnas med på mässan.

Förutom scenprogrammen nedan ordnar Norden 2016 Pohjola också ett tjugotal programpunkter i vår egen mässavdelning.

Den nordiska satsningen under bokmässan genomförs av Norges, Sveriges, Danmarks och Islands ambassader i Helsingfors, Hanaholmen ‒ kulturcentrum för Sverige och Finland, Finlands undervisnings- och kulturministerium, Pohjola-Norden samt Kulturkontakt Nord.

Program på mässans officiella scener

Program i Norden 2016 Pohjola-montern 6h101